xckc.net
相关文档
当前位置:首页 >> CCi指标公式 >>

CCi指标公式

CCI指标 看盘软件上就有 你干什么要装???那个只是一个普通的顺势指标而已了 TYP:=(CLOSE+HIGH+LOW)/3; CCI:(TYP-MA(TYP,N))/(0.015*AVEDEV(TYP,N)); 参数只有一个 N 最小值1 最大值100 现在14

顺势指标又叫CCI指标,CCI指标是美国股市分析 家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)于20世纪80年代提出的,是一种比较新颖的技术指标。它最早是用于期货市场的判断,后运用于股票市场的研判,并被广泛使用。与大多数单一利用股票的收盘价、开盘价、...

一,股票CCI的计算方法: TYP=(最高价+最低价+收盘价)/3 CCI=(TYP-TYP的N日简单移动平均)/(TYP的N日平均绝对偏差X0.015) 公式: TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3; CCI:(TYP-MA(TYP,N))/(0.015*AVEDEV(TYP,N)); CCI指标是一种超买超卖指标。所谓超买超卖...

CCI指标 看盘软件上就有 你干什么要装???那个只是一个普通的顺势指标而已了 TYP:=(CLOSE+HIGH+LOW)/3; CCI:(TYP-MA(TYP,N))/(0.015*AVEDEV(TYP,N)); 参数只有一个 N 最小值1 最大值100 现在14 打字不易,如满意,望采纳。

TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3; CCI5:(TYP-MA(TYP,5))/(0.015*AVEDEV(TYP,5)); CCI200:(TYP-MA(TYP,200))/(0.015*AVEDEV(TYP,200));

TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3; CCI:=(TYP-MA(TYP,42))/(0.015*AVEDEV(TYP,42)); CROSS(CCI,100)

* CCI(n) = (TP- MA) ÷MD ÷0.015* TP = (最高价 + 最低价 + 收盘价) ÷ 3* MA = 最近n日收盘价的累计和÷n* MD = 最近n日 (MA - 收盘价)累计和 ÷ n* 系统默认n为14

{抄底的?} VARA:=(ZIG(3,5)>REF(ZIG(3,5),1)) AND (REF(ZIG(3,5),1)

TYP := (HIGH + LOW + CLOSE)/3; cci:=(TYP-MA(TYP,14))/(0.015*AVEDEV(TYP,14)); ref(cci,1)ref(cci,1) and c

TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3; CCI14:=(TYP-MA(TYP,14))/(0.015*AVEDEV(TYP,14)); CCI84:=(TYP-MA(TYP,84))/(0.015*AVEDEV(TYP,84)); XG:CROSS(CCI14,CCI84) AND CCI14>60;

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xckc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com